Overtuigingsprincipes Datatrics

Binnen Datatrics wordt er gebruikgemaakt van een aantal overtuigingsprincipes. Wanneer je precies weet wat er met elk overtuigingsprincipe bedoeld wordt, zal je een beter beeld hebben van de fase in de customer journey en een beter beeld hebben van de consument in het algemeen.

Verschillende overtuigingsprincipes in Datatrics


Wederkerigheid
Wanneer je iets goeds doet voor je bezoekers / klanten, zullen deze bezoekers het gevoel hebben dat ze iets aan je verschuldigd zijn. Daarom moet je deze bezoekers iets geven, al is het maar iets kleins zoals; een stukje informatie, advies of een gratis sample. Een belangrijke voorwaarde is wel dat jij degene bent die als eerste iets weggeeft. Wanneer je dit doet zullen de bezoekers geneigd zijn om je er iets voor terug te geven


Schaarste
Hoe minder een product op voorraad is, hoe waardevoller dit product lijkt te zijn. Hoe zeldzamer een product is, hoe meer het gewild zal zijn door de consument. Een goed voorbeeld van het fenomeen schaarste zijn de wachtrijen bij de release van een nieuwe iPhone.


Autoriteit
Mensen zijn geneigd om andere mensen te volgen bij wie het lijkt alsof ze weten waar ze mee bezig zijn. Er wordt met respect gekeken naar deze mensen en geprobeerd om het gedrag van deze ‘succesvolle’ mensen te kopiëren. Door middel van autoriteit en geloofwaardigheid is de kans aanzienlijk hoger dat de consument inspeelt op wat jij wilt bereiken.


Consistentie
Van nature zijn mensen op zoek naar consistentie. Ze willen loyaal zijn naar hun normen, waarden en overtuigingen. Ook willen zij gezien worden als stabiele personen. Mensen streven er naar om consistent over te komen in de dingen die zei zeggen. Voorbeeld hiervan is dat de kans dat een collega iets voor je doet, groter is als je publiekelijk aan hem hebt gevraagd iets voor je te doen, in plaats van dat je hem slechts een mail hebt gestuurd met je vraag erin.


Sympathie
Mensen zijn eerder geneigd zich te gedragen zoals de mensen uit hun persoonlijke omgeving. Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat dit principe werkt. Mensen hebben een voorkeur voor dingen die zij mooi vinden (denk aan een goed gedesignde website), dingen die overeenkomstig zijn met hun interesses of met mensen die hen een compliment geven. 


Sociale bevestiging (social proof)
Het principe van sociale bevestiging gaat ervan uit dat mensen onzeker zijn over hun beslissingen. Ze steken veel tijd in het kijken naar anderen en het vergelijken van producten. Mensen zijn nieuwsgierig en willen altijd weten wat anderen van hun beslissingen vinden.

 
 

👉🏻 Downloadlink: overtuigingsprincipes in Datatrics