25 maart 2022

Minder zorgen over privacy, consumenten steeds data bewuster

Uit onderzoek van De Global privacy monitor dat onder ruim 20.000 respondenten is uitgevoerd, blijkt dat consumenten steeds bewuster zijn van hun rechten over het delen van persoonsgegevens. Het onderzoek werd uitgevoerd in 16 landen en laat zien dat de zorgen over privacy dalen. De meerderheid van de respondenten ziet data als een essentieel onderdeel van de huidige maatschappij. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn wel het consumentenvertrouwen en een relevant gepersonaliseerd aanbod.

 

Bekendheid algemene verordening gegevensbescherming onder consumenten flink gestegen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat sinds 2018, 38% meer Nederlandse consumenten bekend zijn met de privacywet. Ook in alle Europese landen is het percentage sinds 2018 meer dan verdubbeld. Goed nieuws dus, steeds meer consumenten worden zich bewust van hun rechten met betrekking tot het delen van data. 74% van de respondenten gaf aan dat ze hun persoonlijke gegevens zien als ruilmiddel voor een relevanter aanbod, een betere aanbieding of betere service.

 

Zorgen verminderen, consumenten zien het delen van data als essentieel

Ondanks dat consumenten data zien als een essentieel onderdeel van de huidige maatschappij, geeft 71% van de respondenten wereldwijd aan zich toch zorgen te maken. Van de landen die deelnamen aan het onderzoek is er wel een daling van 74% naar 69% te zien. De meerderheid van de respondenten gaf echter wel aan dat ze het delen van persoonlijke gegevens als essentieel zien. Men vindt het relatief normaal geworden en voelt zich vrij bij het delen van persoonlijke data. Ook is de groep respondenten die zich geen zorgen maakt over privacy sinds 2018 met 5% gestegen. Hierbij gaf 77% van deze groep aan dat ze het wel belangrijk vinden om te weten hoe de gegevens worden gebruikt en verzameld.

 

Vertrouwen belangrijkste voorwaarde, gepersonaliseerd aanbod steeds belangrijker

Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de respondenten vertrouwen zien als de belangrijkste voorwaarde voor het delen van gegevens. Hierbij gaven veel respondenten aan dat een gepersonaliseerd aanbod een belangrijke voorwaarde was. Waar in 2018 nog 29% van de respondenten aangaf dat een gepersonaliseerd aanbod een belangrijke voorwaarde was, is dit percentage inmiddels 39%. Consumenten zien het delen van data steeds meer als toegevoegde waarde. Voornamelijk door een relevanter en gepersonaliseerder aanbod voor verschillende soorten groepen en indentiteiten binnen de huidige maatschappij.

 

De Personalisatie Nieuwsbrief